Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie

O nas

Artykuły

Informacja o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2020

27 lutego 2020

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informację o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2020:

  1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oddział w Pszczynie przy ul. Grzebłowiec 34  – II kawrtał 2020r.
  2. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Jeziornej 5 - II kwartał  2020r.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2019 poz. 1499 z póź. zmianami) oraz art. 269 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396  z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Informacja o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2020

Kierownictwo

11 marca 2015

 

Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie

KP PSP w Pszczynie

 

 

bryg. Grzegorz Kołoczek

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie  lub upoważniony Z-ca Komendanta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 - 17.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem. 

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna
osobiście w Kancelarii Ogólnej KP PSP przy ul.  Górnośląskiej 7, 43-200 Pszczynaw godz. 8.00-15.00
za pośrednictwem ePUAP:  Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP   /KPPSPPszczyna/SkrytkaESP 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres straz1221@pszczyna.kppsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
faxem na nr (32) 449 37 22
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Organizacyjnych pod nr. tel. (22) 449 37 02.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie

bryg. Radosław Radkowski

Telefon kontaktowy: 
3244937 05

 

 

Czytaj więcej o: Kierownictwo

Komórki organizacyjne

12 marca 2015

Działając na wielu płaszczyznach staramy się dopasować nasze struktury tak, by najefektywniej wykorzystać potencjał ratowniczy.

Czytaj więcej o: Komórki organizacyjne

PETYCJE

23 marca 2018

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Płównego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KP PSP w Pszczynie pod adresem http://strazpszczyna.mojbip.pl/1.html

Czytaj więcej o: PETYCJE

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-10
Data publikacji:2015-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21072