Fleksja rzeczowników
Odmiana imion i nazwisk
Przypadek:
Wybierz interesujący Cię przypadek gramatyczny.
Mianownik (to jest, to są)
Dopełniacz (brak nam)
Celownik (gratulujemy)
Biernik (zapraszamy, witamy, wspominamy)
Narzędnik (razem z)
Miejscownik (pamiętamy o)
Wołacz (O, ty! O, wy!)
Imiona i nazwiska:
Podaj imiona i nazwiska w formie podstawowej (mianownik, liczba pojedyncza), np. Ewa Nowak, Krzysztof Kowalski, Anna Maria Kowalska, Hanna Skarżanka, Edward Rydz-Śmigły, Maria Janina Pawlikowska-Jasnorzewska...
Możesz podać imiona pary osób oddzielając je spójnikiem "i" (zachowaj przy tym jednak liczbę pojedynczą nazwiska), np. Małgorzata Anna i Marek Piotr Malinowski.
Jednocześnie możesz zapytać o 10 odmian (każdą pozycję wpisz w osobnym wierszu lub oddziel przecinkiem).

Pełną, szczegółową odmianę nazwisk znajdziesz tutaj.

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl