Fleksja rzeczowników
Odmiana nazw polskich miejscowości i ich części
Nazwa miejscowości:
Podaj pełną nazwę miejscowości (oficjalną, w mianowniku), np. Warszawa, Nakło nad Notecią, Kędzierzyn-Koźle...

Mianownik (to jest nasz):
Kędzierzyn-Koźle
Dopełniacz (dojeżdżamy do naszego):
Kędzierzyna-Koźla
Celownik (przyglądamy się naszemu):
Kędzierzynowi-Koźlu
Biernik (podziwiamy nasz):
Kędzierzyn-Koźle
Narzędnik (jesteśmy przed naszym):
Kędzierzynem-Koźlem
Miejscownik (jesteśmy w naszym):
Kędzierzynie-Koźlu
Wołacz (O, ty! nasz):
Kędzierzynie-Koźle

Przymiotnik:kędzierzyńsko-kozielski

Nazwy mieszkańców:kędzierzynianin, kędzierzynianka, kędzierzynianie
koźlanin, koźlanka, koźlanie
Miejscowości wg urzędowego wykazu:
  • miasto, woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielskiDane pochodzą z Wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (2015)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl