Fleksja rzeczowników
Odmiana nazw polskich miejscowości i ich części
Nazwa miejscowości:
Podaj pełną nazwę miejscowości (oficjalną, w mianowniku), np. Warszawa, Nakło nad Notecią, Kędzierzyn-Koźle...

Mianownik (to jest nasze):
Tropie
Dopełniacz (dojeżdżamy do naszego):
Tropia
Celownik (przyglądamy się naszemu):
Tropiu
Biernik (podziwiamy nasze):
Tropie
Narzędnik (jesteśmy przed naszym):
Tropiem
Miejscownik (jesteśmy w naszym):
Tropiu
Wołacz (O, ty! nasze):
Tropie

Przymiotnik:tropski

Nazwy mieszkańców:tropianin, tropianka, tropianie
Miejscowości wg urzędowego wykazu:
  • wieś, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Gródek nad Dunajcem
  • wieś, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. StrzyżówDane pochodzą z Wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (2015)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl