Fleksja rzeczowników
Odmiana nazw polskich miejscowości i ich części
Nazwa miejscowości:
Podaj pełną nazwę miejscowości (oficjalną, w mianowniku), np. Warszawa, Nakło nad Notecią, Kędzierzyn-Koźle...
Uwaga: [Wyrazy składowe nazwy, poza przyimkami, pisze się wielką literą.]
Poniżej przezentowana jest odmiana nazwy: Lipicze

Mianownik (to jest nasze):
Lipicze
Dopełniacz (dojeżdżamy do naszego):
Lipicza
Celownik (przyglądamy się naszemu):
Lipiczu
Biernik (podziwiamy nasze):
Lipicze
Narzędnik (jesteśmy przed naszym):
Lipiczem
Miejscownik (jesteśmy w naszym):
Lipiczu
Wołacz (O, ty! nasze):
Lipicze

Przymiotnik:lipicki

Nazwy mieszkańców:lipiczanin, lipiczanka, lipiczanie
Miejscowości wg urzędowego wykazu:
  • wieś, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Kłomnice
  • część wsi Nowiny, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, gm. Radomyśl nad Sanem
  • osada leśna, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Kłomnice

Mianownik (to są nasze):
Lipicze
Dopełniacz (dojeżdżamy do naszych):
Lipicz 1)
Lipiczy 2)
Celownik (przyglądamy się naszym):
Lipiczom
Biernik (podziwiamy nasze):
Lipicze
Narzędnik (jesteśmy przed naszymi):
Lipiczami
Miejscownik (jesteśmy w naszych):
Lipiczach
Wołacz (O, wy! nasze):
Lipicze

Przymiotnik:lipicki

Nazwy mieszkańców:lipiczanin, lipiczanka, lipiczanie
Miejscowości wg urzędowego wykazu:
1)
  • wieś, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Klonowa
2)
  • wieś, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Goszczanów

Inne miejscowości z "Lipicze" w nazwie:


Dane pochodzą z Wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (2015)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl