Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Łukawski
-
Czajkowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Łukawskiego
-
Czajkowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Łukawskiemu
-
Czajkowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Łukawskiego
-
Czajkowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Łukawskim
-
Czajkowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Łukawskim
-
Czajkowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Łukawski
-
Czajkowski
Podstawa odmiany nazwiska Łukawski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Czajkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Łukawski-Czajkowski: 1838 (kobiet: 3, mężczyzn: 1835)
Łukawski-Czajkowski: 9859 (kobiet: 6, mężczyzn: 9853)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl