Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Świder
-
Karniłowicz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Świdra
-
Karniłowicza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Świdrowi
-
Karniłowiczowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Świdra
-
Karniłowicza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Świdrem
-
Karniłowiczem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Świdrze
-
Karniłowiczu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Świdrze rzad.
-
Karniłowiczu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Świder

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Karniłowicz
Taką odmianę mają rzeczowniki na -icz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Świder-Karniłowicz: 6531 (kobiet: 3271, mężczyzn: 3260)
Świder-Karniłowicz: 91 (kobiet: 43, mężczyzn: 48)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl