Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Świderek
-
Świerczyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Świderka
-
Świerczyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Świderkowi
-
Świerczyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Świderka
-
Świerczyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Świderkiem
-
Świerczyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Świderku
-
Świerczyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Świderku rzad.
-
Świerczyński
Podstawa odmiany nazwiska Świderek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e

Podstawa odmiany nazwiska Świerczyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Świderek-Świerczyński: 3085 (kobiet: 1606, mężczyzn: 1479)
Świderek-Świerczyński: 3947 (kobiet: 2, mężczyzn: 3945)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl