Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Świderski
-
Filipczak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Świderskiego
-
Filipczaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Świderskiemu
-
Filipczakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Świderskiego
-
Filipczaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Świderskim
-
Filipczakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Świderskim
-
Filipczaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Świderski
-
Filipczaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Świderski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Filipczak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Świderski-Filipczak: 7604 (kobiet: 5, mężczyzn: 7599)
Świderski-Filipczak: 4978 (kobiet: 2529, mężczyzn: 2449)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl