Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Żyława
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Żyławej
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Żyławej
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Żyławą
Narzędnik (razem z):(Anną)
Żyławą
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Żyławej
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Żyława
Podstawa odmiany nazwiska Żyława
Nazwiska w postaci przymiotnika mają odmianę przymiotnikową.
UWAGA! Tworząc nazwiska kobiet od polskich nazwisk męskich o postaci przymiotnika, np. Żelazny, Mądry, Ufny, należy pamiętać o zwyczaju używania takich nazwisk w odniesieniu do kobiet także w formie bez wymiany końcówki -y na -a, będącej wykładnikiem żeńskości, oraz o tendencji do nieodmienności tych nazwisk, gdy odnoszą się one do kobiety.(WSPP)


 
Forma męska nazwiska:Żyławy

Występowanie w bazie PESEL
Żyława: 22 (kobiet: 22, mężczyzn: 0)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl