Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Adamczuk
-
Przysiężniak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Adamczuka
-
Przysiężniaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Adamczukowi
-
Przysiężniakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Adamczuka
-
Przysiężniaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Adamczukiem
-
Przysiężniakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Adamczuku
-
Przysiężniaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Adamczuku rzad.
-
Przysiężniaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Adamczuk
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg

Podstawa odmiany nazwiska Przysiężniak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Adamczuk-Przysiężniak: 3742 (kobiet: 1915, mężczyzn: 1827)
Adamczuk-Przysiężniak: 123 (kobiet: 62, mężczyzn: 61)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl