Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Adamczyk
-
Koreywo
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Adamczyka
-
Koreywo1)
Koreywa1)
Koreywy2)
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Adamczykowi
-
Koreywo1)
Koreywowi1)
Koreywie2)
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Adamczyka
-
Koreywo1)
Koreywa1)
Koreywę2)
Narzędnik (razem z):(Janem)
Adamczykiem
-
Koreywo1)
Koreywem1)
Koreywą2)
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Adamczyku
-
Koreywo1)
Koreywie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Adamczyku rzad.
-
Koreywo
Podstawa odmiany nazwiska Adamczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Koreywo

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Niesłowiańskie nazwiska twardotematowe na -o mają odmianę męską (tak, jak gdyby nie było końcowego -o) lub pozostają nieodmienne.
Jeżeli końcowe o jest akcentowane, to nazwisko jest nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Brando, Quasimodo, Ronaldo
2) Słowiańskie (lub spolszczone) nazwiska twardotematowe na -o mają odmianę żeńską (tak, jakby kończyły się na -a).
Podobnie odmienia się: Kusto


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Adamczyk-Koreywo: 46943 (kobiet: 24191, mężczyzn: 22752)
Adamczyk-Koreywo: 12 (kobiet: 6, mężczyzn: 6)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl