Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Ambroziak
-
Brzeziński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Ambroziaka
-
Brzezińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Ambroziakowi
-
Brzezińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Ambroziaka
-
Brzezińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Ambroziakiem
-
Brzezińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Ambroziaku
-
Brzezińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Ambroziaku rzad.
-
Brzeziński
Podstawa odmiany nazwiska Ambroziak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Brzeziński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Ambroziak-Brzeziński: 5521 (kobiet: 2865, mężczyzn: 2656)
Ambroziak-Brzeziński: 12998 (kobiet: 9, mężczyzn: 12989)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl