Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Antczak
-
Młodawski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Antczaka
-
Młodawskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Antczakowi
-
Młodawskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Antczaka
-
Młodawskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Antczakiem
-
Młodawskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Antczaku
-
Młodawskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Antczaku rzad.
-
Młodawski
Podstawa odmiany nazwiska Antczak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Młodawski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Antczak-Młodawski: 11388 (kobiet: 5899, mężczyzn: 5489)
Antczak-Młodawski: 921 (kobiet: 0, mężczyzn: 921)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl