Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Augustynowicz
-
Piekac
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Augustynowicz
-
Piekac
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Augustynowicz
-
Piekac
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Augustynowicz
-
Piekac
Narzędnik (razem z):(Anną)
Augustynowicz
-
Piekac
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Augustynowicz
-
Piekac
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Augustynowicz
-
Piekac
Podstawa odmiany nazwiska Augustynowicz
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Piekac
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Augustynowicz-Piekac: 2724 (kobiet: 1393, mężczyzn: 1331)
Augustynowicz-Piekac: 17 (kobiet: 7, mężczyzn: 10)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl