Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bąk
-
Dzierżyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Bąka
-
Dzierżyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Bąkowi
-
Dzierżyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Bąka
-
Dzierżyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Bąkiem
-
Dzierżyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Bąku
-
Dzierżyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Bąku rzad.
-
Dzierżyński
Podstawa odmiany nazwiska Bąk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Dzierżyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Bąk-Dzierżyński: 37895 (kobiet: 19161, mężczyzn: 18734)
Bąk-Dzierżyński: 305 (kobiet: 1, mężczyzn: 304)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl