Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bąk
-
Leszczyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Bąka
-
Leszczyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Bąkowi
-
Leszczyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Bąka
-
Leszczyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Bąkiem
-
Leszczyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Bąku
-
Leszczyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Bąku rzad.
-
Leszczyński
Podstawa odmiany nazwiska Bąk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Leszczyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Bąk-Leszczyński: 37895 (kobiet: 19161, mężczyzn: 18734)
Bąk-Leszczyński: 12168 (kobiet: 5, mężczyzn: 12163)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl