Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bajorek
-
Makowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Bajorka
-
Makowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Bajorkowi
-
Makowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Bajorka
-
Makowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Bajorkiem
-
Makowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Bajorku
-
Makowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Bajorku rzad.
-
Makowski
Podstawa odmiany nazwiska Bajorek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e

Podstawa odmiany nazwiska Makowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Bajorek-Makowski: 2913 (kobiet: 1483, mężczyzn: 1430)
Bajorek-Makowski: 13123 (kobiet: 14, mężczyzn: 13109)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl