Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Balalia
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Balalii
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Balalii
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Balalię
Narzędnik (razem z):(Janem)
Balalią
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Balalii
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Balalio rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Balalia
Nazwiska na -ia mają formy (np. D. lp) z końcówką -ii (z wyjątkiem wypadku, gdy istnieje ich apelatyw (pospolity odpowiednik) mający formy z końcówką -i (nie-ii)).
Podobnie odmienia się: Beria, Borgia


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Balalianka
Odmężowska:Balalina

Występowanie w bazie PESEL
Balalia: 6 (kobiet: 3, mężczyzn: 3)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl