Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Barabasz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Barabasza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Barabaszowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Barabasza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Barabaszem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Barabaszu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Barabaszu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Barabasz
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą
Podobnie odmienia się: Miłosz, Mickiewicz


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Barabaszówna
Odmężowska:Barabaszowa

Występowanie w bazie PESEL
Barabasz: 1942 (kobiet: 1010, mężczyzn: 932)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl