Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Baran
-
Rzewuski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Barana
-
Rzewuskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Baranowi
-
Rzewuskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Barana
-
Rzewuskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Baranem
-
Rzewuskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Baranie
-
Rzewuskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Baranie rzad.
-
Rzewuski
Podstawa odmiany nazwiska Baran

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Rzewuski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Baran-Rzewuski: 43748 (kobiet: 22278, mężczyzn: 21470)
Baran-Rzewuski: 518 (kobiet: 0, mężczyzn: 518)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl