Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bisch
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Bischa
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Bischowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Bischa
Narzędnik (razem z):(Janem)
Bischem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Bischu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Bischu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Bisch

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -ch, -sh, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
  • wymawia się z końcowym -sz
  • wymawia się z końcowym -cz
Podobnie odmienia się: Lelouch, Lynch, Bush
2) Taką odmianę mają rzeczowniki na -ch, -sh (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Czech


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Bischówna
Odmężowska:Bischowa

Występowanie w bazie PESEL
Bisch: 15 (kobiet: 9, mężczyzn: 6)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl