Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bisco
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Biscy1)
Bisca
Bisco2)
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Biscy1)
Biscowi
Bisco2)
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Biscę1)
Bisca
Bisco2)
Narzędnik (razem z):(Janem)
Biscą1)
Biscem1)
Bisco2)
Biskiem2)
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Biscy1)
Biscu
Bisco2)
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Bisco
Biscu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Bisco

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Nazwiska z wymawianą końcówką -co mają dwa poprawne wzory odmiany: żeńską (jak dla końcówki -ca) lub męską (jak dla końcówki -c).
Podobnie odmienia się: Jarco
2) Niesłowiańskie nazwiska z wymową na -ko są nieodmienne lub mają odmianę właściwa dla końcówki -ko.
Podobnie odmienia się: Eco, Vico, Greco


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Biscówna
Odmężowska:Biscowa

Występowanie w bazie PESEL
Bisco: 1 (kobiet: 0, mężczyzn: 1)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl