Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Blochel
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Blochela
Blochla
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Blochelowi
Blochlowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Blochela
Blochla
Narzędnik (razem z):(Janem)
Blochelem
Blochlem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Blochelu
Blochlu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Blochelu rzad.
Blochlu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Blochel
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany
Podobnie odmienia się: Lelewel, Nobel, Pytel, Wróbel


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Blochelówna
Odmężowska:Blochelowa

Występowanie w bazie PESEL
Blochel: 137 (kobiet: 76, mężczyzn: 61)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl