Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bochenek
-
Dobrowolski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Bochenka
-
Dobrowolskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Bochenkowi
-
Dobrowolskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Bochenka
-
Dobrowolskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Bochenkiem
-
Dobrowolskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Bochenku
-
Dobrowolskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Bochenku rzad.
-
Dobrowolski
Podstawa odmiany nazwiska Bochenek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Kadłubek, Kurek

Podstawa odmiany nazwiska Dobrowolski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Bochenek-Dobrowolski: 10064 (kobiet: 5157, mężczyzn: 4907)
Bochenek-Dobrowolski: 8803 (kobiet: 7, mężczyzn: 8796)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl