Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bogacki
-
Mizera
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Bogackiego
-
Mizery
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Bogackiemu
-
Mizerze
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Bogackiego
-
Mizerę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Bogackim
-
Mizerą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Bogackim
-
Mizerze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Bogacki
-
Mizero rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Bogacki
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali

Podstawa odmiany nazwiska Mizera
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Bogacki-Mizera: 2114 (kobiet: 3, mężczyzn: 2111)
Bogacki-Mizera: 4678 (kobiet: 2366, mężczyzn: 2312)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl