Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Bogusz
-
Kwiek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Bogusza
-
Kwieka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Boguszowi
-
Kwiekowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Bogusza
-
Kwieka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Boguszem
-
Kwiekiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Boguszu
-
Kwieku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Boguszu rzad.
-
Kwieku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Bogusz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kwiek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -iek lub -ek poprzedzone samogłoską
Podobnie odmienia się: Okwiek, Leeuwenhoek


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Bogusz-Kwiek: 11477 (kobiet: 5847, mężczyzn: 5630)
Bogusz-Kwiek: 2225 (kobiet: 1132, mężczyzn: 1093)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl