Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Borowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Borowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Borowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Borowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Borowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Borowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Borowski
Podstawa odmiany nazwiska Borowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP. 
Forma żeńska nazwiska:Borowska

Występowanie w bazie PESEL
Borowski: 12666 (kobiet: 19, mężczyzn: 12647)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl