Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno chodzi Ci o nazwisko mężczyzny?

Mianownik (to jest):(Jan)
Brzezina
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Brzeziny
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Brzezinie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Brzezinę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Brzeziną
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Brzezinie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Brzezino rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Brzezina
Odojcowskie nazwiska kobiet z końcówką -ówna i odmężowskie z końcówkami -ina, -yna, tak jak i inne nazwiska kobiet i mężczyzn z takimi końcówkami, mają odmianę rzeczownikową.
Podobnie odmienia się: Zarębina, Karenina, Sapieżyna, Kucówna


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Brzezinianka
Odmężowska:Brzezinina

Występowanie w bazie PESEL
Brzezina: 1933 (kobiet: 980, mężczyzn: 953)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl