Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Brzozowski
-
Oleksiak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Brzozowskiego
-
Oleksiaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Brzozowskiemu
-
Oleksiakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Brzozowskiego
-
Oleksiaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Brzozowskim
-
Oleksiakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Brzozowskim
-
Oleksiaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Brzozowski
-
Oleksiaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Brzozowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Oleksiak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Brzozowski-Oleksiak: 11186 (kobiet: 16, mężczyzn: 11170)
Brzozowski-Oleksiak: 4169 (kobiet: 2187, mężczyzn: 1982)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl