Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Brzozowski
-
Zabost
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Brzozowskiego
-
Zabosta
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Brzozowskiemu
-
Zabostowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Brzozowskiego
-
Zabosta
Narzędnik (razem z):(Janem)
Brzozowskim
-
Zabostem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Brzozowskim
-
Zaboście
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Brzozowski
-
Zaboście rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Brzozowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Zabost
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Brzozowski-Zabost: 11186 (kobiet: 16, mężczyzn: 11170)
Brzozowski-Zabost: 433 (kobiet: 216, mężczyzn: 217)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl