Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Bułka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Bułki
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Bułce
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Bułkę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Bułką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Bułce
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Bułko rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Bułka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Bułczanka
Odmężowska:Bułczyna

Występowanie w bazie PESEL
Bułka: 1930 (kobiet: 1019, mężczyzn: 911)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl