Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Buczkowskij
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Buczkowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Buczkowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Buczkowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Buczkowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Buczkowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Buczkowskij
Podstawa odmiany nazwiska Buczkowskij
Nazwiska wschodniosłowiańskie na -ckij, -skij, -ckoj, -skoj, np. Ruckoj, Bogorodckij, traktujemy w odmianie tak, jakby były zakończone na -cki, -ski, a więc: D. Ruckiego, Bogorodckiego.(WSPP)
Podobnie odmienia się: Bogorodckij, Trubieckoj, Szeptyćkyj


 

Występowanie w bazie PESEL
Buczkowskij: 1 (kobiet: 1, mężczyzn: 0)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl