Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Budnik
-
Chrisidis
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Budnik
-
Chrisidis
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Budnik
-
Chrisidis
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Budnik
-
Chrisidis
Narzędnik (razem z):(Anną)
Budnik
-
Chrisidis
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Budnik
-
Chrisidis
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Budnik
-
Chrisidis
Podstawa odmiany nazwiska Budnik
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Chrisidis
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Budnik-Chrisidis: 3539 (kobiet: 1796, mężczyzn: 1743)
Budnik-Chrisidis: 8 (kobiet: 2, mężczyzn: 6)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl