Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Budnik
-
Zawilski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Budnika
-
Zawilskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Budnikowi
-
Zawilskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Budnika
-
Zawilskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Budnikiem
-
Zawilskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Budniku
-
Zawilskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Budniku rzad.
-
Zawilski
Podstawa odmiany nazwiska Budnik
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg

Podstawa odmiany nazwiska Zawilski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Budnik-Zawilski: 3539 (kobiet: 1796, mężczyzn: 1743)
Budnik-Zawilski: 178 (kobiet: 0, mężczyzn: 178)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl