Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Burzec
-
Burzyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Burca
-
Burzyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Burcowi
-
Burzyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Burca
-
Burzyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Burcem
-
Burzyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Burcu
-
Burzyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Burcu rzad.
-
Burzyński
Podstawa odmiany nazwiska Burzec
W nazwiskach na -ec niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany.
Tu prezentuje się jedynie formy z wymiennym e (najczęściej spotykane), choć znane są wyjątki np. Perec.
Podobnie odmienia się: Pawelec, Wujec

Podstawa odmiany nazwiska Burzyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Burzec-Burzyński: 716 (kobiet: 357, mężczyzn: 359)
Burzec-Burzyński: 4871 (kobiet: 3, mężczyzn: 4868)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl