Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Chalimoniuk
-
Ławryńczyk
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Chalimoniuka
-
Ławryńczyka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Chalimoniukowi
-
Ławryńczykowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Chalimoniuka
-
Ławryńczyka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Chalimoniukiem
-
Ławryńczykiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Chalimoniuku
-
Ławryńczyku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Chalimoniuku rzad.
-
Ławryńczyku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Chalimoniuk
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q

Podstawa odmiany nazwiska Ławryńczyk
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Chalimoniuk-Ławryńczyk: 758 (kobiet: 372, mężczyzn: 386)
Chalimoniuk-Ławryńczyk: 20 (kobiet: 12, mężczyzn: 8)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl