Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Chmielewski
-
Gill
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Chmielewskiego
-
Gilla
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Chmielewskiemu
-
Gillowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Chmielewskiego
-
Gilla
Narzędnik (razem z):(Janem)
Chmielewskim
-
Gillem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Chmielewskim
-
Gillu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Chmielewski
-
Gillu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Chmielewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Gill
Taką odmianę mają rzeczowniki pozostałe na -l, -j
Podobnie odmienia się: Gogol


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Chmielewski-Gill: 17346 (kobiet: 2, mężczyzn: 17344)
Chmielewski-Gill: 649 (kobiet: 333, mężczyzn: 316)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl