Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Podałeś nazwisko nie spotykane w bazie PESEL, słowniku ani w korpusie tekstów. Sprawdź czy się nie pomyliłeś.

Mianownik (to jest):(Jan)
Chmielewski
-
Puczkar
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Chmielewskiego
-
Puczkara
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Chmielewskiemu
-
Puczkarowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Chmielewskiego
-
Puczkara
Narzędnik (razem z):(Janem)
Chmielewskim
-
Puczkarem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Chmielewskim
-
Puczkarze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Chmielewski
-
Puczkarze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Chmielewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Puczkar
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Chmielewski-Puczkar: 17346 (kobiet: 2, mężczyzn: 17344)
Chmielewski-Puczkar nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl