Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Chmielewski
-
Tomczak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Chmielewskiego
-
Tomczaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Chmielewskiemu
-
Tomczakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Chmielewskiego
-
Tomczaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Chmielewskim
-
Tomczakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Chmielewskim
-
Tomczaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Chmielewski
-
Tomczaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Chmielewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Tomczak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Chmielewski-Tomczak: 17346 (kobiet: 2, mężczyzn: 17344)
Chmielewski-Tomczak: 22492 (kobiet: 11625, mężczyzn: 10867)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl