Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Chojnacki
-
Onasz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Chojnackiego
-
Onasza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Chojnackiemu
-
Onaszowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Chojnackiego
-
Onasza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Chojnackim
-
Onaszem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Chojnackim
-
Onaszu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Chojnacki
-
Onaszu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Chojnacki

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Onasz
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą
Podobnie odmienia się: Miłosz, Mickiewicz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Chojnacki-Onasz: 12516 (kobiet: 8, mężczyzn: 12508)
Chojnacki-Onasz: 113 (kobiet: 57, mężczyzn: 56)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl