Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Chojnacki
-
Walczak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Chojnackiego
-
Walczaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Chojnackiemu
-
Walczakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Chojnackiego
-
Walczaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Chojnackim
-
Walczakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Chojnackim
-
Walczaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Chojnacki
-
Walczaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Chojnacki

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Walczak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Chojnacki-Walczak: 12516 (kobiet: 8, mężczyzn: 12508)
Chojnacki-Walczak: 44439 (kobiet: 22772, mężczyzn: 21667)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl