Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Cichoń
-
Ozga
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Cichonia
-
Ozgi
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Cichoniowi
-
Ozdze
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Cichonia
-
Ozgę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Cichoniem
-
Ozgą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Cichoniu
-
Ozdze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Cichoniu rzad.
-
Ozgo rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Cichoń

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Ozga
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Cichoń-Ozga: 12369 (kobiet: 6350, mężczyzn: 6019)
Cichoń-Ozga: 5076 (kobiet: 2608, mężczyzn: 2468)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl