Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Cygan
-
Piekarski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Cygana
-
Piekarskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Cyganowi
-
Piekarskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Cygana
-
Piekarskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Cyganem
-
Piekarskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Cyganie
-
Piekarskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Cyganie rzad.
-
Piekarski
Podstawa odmiany nazwiska Cygan
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob

Podstawa odmiany nazwiska Piekarski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Cygan-Piekarski: 9207 (kobiet: 4734, mężczyzn: 4473)
Cygan-Piekarski: 7225 (kobiet: 6, mężczyzn: 7219)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl