Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Cygan
-
Wada
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Cygana
-
Wady
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Cyganowi
-
Wadzie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Cygana
-
Wadę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Cyganem
-
Wadą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Cyganie
-
Wadzie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Cyganie rzad.
-
Wado rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Cygan
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob

Podstawa odmiany nazwiska Wada
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Cygan-Wada: 9207 (kobiet: 4734, mężczyzn: 4473)
Cygan-Wada: 2 (kobiet: 0, mężczyzn: 2)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl