Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Czaja
-
Szwajcer
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Czai
-
Szwajcera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Czai
-
Szwajcerowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Czaję
-
Szwajcera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Czają
-
Szwajcerem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Czai
-
Szwajcerze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Czajo rzad.
-
Szwajcerze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Czaja

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Szwajcer
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany
Podobnie odmienia się: Bober, Meissner


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Czaja-Szwajcer: 14549 (kobiet: 7436, mężczyzn: 7113)
Czaja-Szwajcer: 332 (kobiet: 175, mężczyzn: 157)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl