Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Czajka
-
Francuz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Czajki
-
Francuza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Czajce
-
Francuzowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Czajkę
-
Francuza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Czajką
-
Francuzem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Czajce
-
Francuzie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Czajko rzad.
-
Francuzie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Czajka

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Francuz
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Czajka-Francuz: 15179 (kobiet: 7719, mężczyzn: 7460)
Czajka-Francuz: 1221 (kobiet: 621, mężczyzn: 600)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl