Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Dąbrowski
-
Szostek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Dąbrowskiego
-
Szostka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Dąbrowskiemu
-
Szostkowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Dąbrowskiego
-
Szostka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Dąbrowskim
-
Szostkiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Dąbrowskim
-
Szostku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Dąbrowski
-
Szostku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Dąbrowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Szostek
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany.
Tu prezentuje się tylko formy z wymiennym e (najczęściej spotykane).
Podobnie odmienia się: Buzek


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Dąbrowski-Szostek: 42034 (kobiet: 14, mężczyzn: 42020)
Dąbrowski-Szostek: 4757 (kobiet: 2442, mężczyzn: 2315)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl