Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Dec
-
Kobylarz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Deca
-
Kobylarza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Decowi
-
Kobylarzowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Deca
-
Kobylarza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Decem
-
Kobylarzem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Decu
-
Kobylarzu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Decu rzad.
-
Kobylarzu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Dec

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kobylarz
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą
Podobnie odmienia się: Miłosz, Mickiewicz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Dec-Kobylarz: 7696 (kobiet: 3930, mężczyzn: 3766)
Dec-Kobylarz: 2349 (kobiet: 1166, mężczyzn: 1183)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl