Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Deckarm
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Deckarma
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Deckarmowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Deckarma
Narzędnik (razem z):(Janem)
Deckarmem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Deckarmie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Deckarmie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Deckarm
Taką odmianę mają rzeczowniki na -b, -p, -w, -f, -m (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Gollob


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Deckarmówna
Odmężowska:Deckarmowa

Występowanie w bazie PESEL
Deckarm: 2 (kobiet: 1, mężczyzn: 1)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl